Шуурхай мэдээ

ADMIN
06 сарын 30
06 / 30

Хүүхдийн эрхийг зөрчсөн 79 иргэнд 23.7 сая төгрөгийн торгуулийн шийтгэл оногдуулжээ

Хүүхдийн эрхийг зөрчсөн 79 иргэнд 23.7 сая төгрөгийн торгуулийн шийтгэл оногдуулжээ

Цагдаагийн байгууллагаас өнгөрсөн долоо хоногт (2024.06.24-өөс 06 дугаар сарын 30-ны өдрүүдэд) 38.080 хэрэгт мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулж, шүүхэд шилжүүлэх саналтай прокурорын байгууллагад 726 хэргийг хүргүүлсэн байна. Үүнээс:

Хүний амьд явах эрхийн эсрэг 17, Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг 252, Хүний бэлгийн эрх чөлөө, халдашгүй байдлын эсрэг 21, Өмчлөх эрхийн эсрэг 292, Олон нийтийн аюулгүй байдал, ашиг сонирхлын эсрэг 6, Хүрээлэн байгаа орчны эсрэг 10, Хөдөлгөөний аюулгүй байдал, тээврийн хэрэгслийн ашиглалтын журмын эсрэг 116, бусад 12 хэрэг байна.

Зөрчлийн шинжтэй 53.314 үйлдэлд зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаа явуулж, 52.008 зөрчлийг шийдвэрлэсэн байна. Нийт шийдвэрлэсэн зөрчлийн 51.095 зөрчлийг эрх бүхий албан тушаалтнаас буюу цагдаагийн алба хаагч шийдвэр гаргаж, 913 зөрчлийг шүүхээр шийдвэрлүүлсэн байна. Үүнээс:

Олон нийтийн газарт зүй бусаар биеэ авч явах 2756, Танхайрах 144, Хүний биед халдах 303, Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль зөрчих 145, Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль зөрчих 47.304, бусад 1356 зөрчил байна.

Эдгээрээс хүүхдийн эрхийг зөрчсөн 79 иргэнд 23.700.000 төгрөгийн торгуулийн шийтгэл оногдуулж, удаа дараа гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдсэн 145 иргэнийг шүүхээр 7-30 хоног баривчлуулах саналыг хүргүүлж, шийдвэрлүүлжээ.

Цагдаагийн байгууллагаас өнгөрөгч 7 хоногт эрэн сурвалжлалтын чиглэлээр оргодол 25, гэмт хэрэгт сэрдэгдсэн этгээд 49, сураггүй алга болсон хүн 80, шүүхээс даалгасан хүн 29, зөрчил үйлдсэн этгээд 11 хүнийг дэвшилтэт технологи ашиглан олж тогтоолоо.