Эдийн засаг

ADMIN
05 сарын 29
05 / 29

Монголд Хамгийн их талбайг лицэнз эзэмшдэг 10 компани

Монголд Хамгийн их талбайг лицэнз эзэмшдэг 10 компани

“Ашигт малтмалын лиценз”-тэй холбоотой нотлох баримтыг шинжлэн судлах эхний өдрийн сонсгол болов.

Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийг олгоход геологийн суурь судалгаа хийгдсэн байх ёстой. 2025 онд Монгол Улсын 55.5 хувьд геологийн судалгаа хийгдсэн байхыг шинжээч танилцуулав.

1992 оноос өнөөг хүртэл 12 мянга гаруй хайгуулын зөвшөөрөл өгснөөс 2508 нь ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл байна. Өнөөдрийн байдлаар 2767 тусгай зөвшөөрөл хүчинтэй байгаа аж. Үүнээс 1036 нь хайгуул, 1731 нь ашиглалтын лиценз байна. 

Манай улсад ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшдэг аж ахуйн нэгжүүдийн мэдээллийг нэгтгэж үзэхэд "МАК" болон "Гацуурт" компани ашигт малтмалын ашиглалтын хамгийн олон лиценз эзэмшдэг байна.