Та ямар төхөөрөмжөөс интернэтэд холбогдож байна вэ?