Видео

Авто худалдаа эрхлэгчид, өмгөөлөгч Ганхүүгийн Батбаяр нар гишүүдэд хандсанаар маргаан шийдэгдэв"