Үйл явдал

ЗУУНМОД СУМЫН ХОГИЙН ЦЭГИЙГ ЦЭГЦЭЛЖ БАЙНА"

     Зуунмод сумын Хот тохижуулах газраас 2017 оны4 дүгээр сарын 11-14 өдрүүдэд төвлөрсөн хогийн цэгийн тэлсэн талбайг өөрийн нөөц бололцоог ашиглан багасгах ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна. 

     Үүнд: Хогийн хөтлийн хойд энгэрээс 20 метр зайд хашаанд тулган урагш, Хашаажуулсан талбайгаас Зүүн энгэр хүртлэх 0,3 га газрын тархсан хогийг тус тус түрж, талбайн үйлчлэгч нараар үлдсэн хог хаягдлыг цэвэрлүүлэн нийт төвлөрсөн хогийн цэгийн хашаажуулсан талбайгаас гадна орчинд тархсан хагас га  талбайн хог хаягдлыг цэвэрлэж багасгаж байна.