Нийтлэл

ТЭСИЙН ЗЭРЛЭГ ЧАЦАРГАНА"

     Дэлхийн нийт зэрлэг чацарганы 60 хувь нь Монголд ургадаг бөгөөд үүний дийлэнх хувь нь буюу хамгийн их нөөц нь Увс аймгийн Тэс сумын нутаг, Тэс голын сав дагуу ургадаг юм.