Ярилцлага

Залаа Жинстийн цагаан ямаа"

Манай орны говь, цөлөрхөг нутгийн нөхцөлд бэлчээрийн маллагаанд сайн зохицсон, цагаан зүстэй ноолуур, махны хэвшлийн ямааг 2000 онд “Залаа жинстийн цагаан омог” -оор баталсан болно. Уг ямааны аж ахуй, биологийн ашигт шинж чанарыг бататган сайжруулах, үржлийн ажлыг зохион байгуулах үйлсэд Н.Баярмагнай, Ц.Идэрмөнх, Ц. Хуяг нарын мэргэжилтнүүд олон жил үр бүтээлтэй ажиллажээ.
Залаа жинстийн цагаан омгийн ямааны нас гүйцсэн ухна 58 кг, эм ямаа 40 кг жин татдаг.нас гүйцсэн ухна 380 гр, эм ямаа дунджаар 290 гр, 16-16.5 микрон голчтой ноолуур өгдөг байна. Залаа жинстийн цагаан омгийн ямааны цөм сүргийг Баянхонгор аймгийн Шинэжинст суманд үржүүлдэг.

  Ямааны жин(намар, кг) Ноолуурын жин(г)
нас гvйцсэн ухна 55.0 1.5
борлон ухна 34.0 0.7
эм ямаа 40.0 1.1
охин борлон 30.0 0.6
Ноолуурын нарийн (микрон)
ухна 23
эм ямаа 22
урт (см) 18-25
Ноосны цэвэр гарц (%) 41
єнгє цагаан