+976 99091401

Б.ТҮМЭНЦЭНГЭЛ: КОРОНАВИРУС ЭДИЙН ЗАСАГТ ЭДИЙН ЗАСГИЙН БУС ШОК ҮҮСГЭЖ БАЙНА ЗАСАХ

BY Admin 2020-04-17
Mobiletv.mn

Монголбанкны Мөнгөний бодлогын газрын Эдийн засгийн шинжилгээ, бодлогын хэлтсийн захирал Б.Түмэнцэнгэлтэй ярилцлаа.

 

Коронавирусын эдийн засагт үзүүлэх сөрөг  нөлөөллийг бууруулж, эдийн засгийг дэмжих ямар арга хэрэгсэл байгаа вэ?

 

Коронавирусыг эдийн засагт үүссэн нэг төрлийн шок гэж ойлгож болно. Эдийн засагт эрэлтийн болон нийлүүлэлтийн гаралтай шокууд тогтмол бий болж байдаг бөгөөд тэдгээрийн сөрөг нөлөөллийг зөөлрүүлэх арга хэмжээнүүдийг макро бодлого боловсруулагчид авч хэрэгжүүлдэг. Энэ удаагийн коронавирусын хувьд ‘эдийн засгийн бус шок’ гэдгээрээ онцлогтой. Иймд эцсийн шийдэл нь юу вэ гэхээр вирусын тархалт дарагдаж, амьдрал эргээд хэвийн байдалд орж байж эдийн засаг хэвийн үйл ажиллагаандаа орно гэсэн үг. Үүнд эрүүл мэндийн салбарын үүрэг роль, компани аж ахуйн нэгжүүд болон иргэдийн вирусаас урьдчилан сэргийлэх идэвх зүтгэл маш чухал. Харин макро бодлогоор буюу төсөв болон мөнгөний бодлого талаас эдийн засагт учруулах сөрөг нөлөөллийг л зөөлрүүлэх боломжтой. Монголбанкны хувьд, үүссэн энэ нөхцөл байдалтай холбоотойгоор улирал бүр бодлогын шийдвэр гаргадаг Мөнгөний бодлогын хорооны хурлыг хоёр долоо хоногоор наашлуулсан. Одоогоор хурлын бэлтгэл ажил болох эдийн засгийн шинжилгээ болон бодлогын саналын хувилбар тооцооллууд хийгдэж байна. Мөнгөний бодлогын хорооны хурлын дараа Төв банк уламжлал ёсоор гаргасан шийдвэр, түүний үндэслэлийг олон нийтэд нээлттэй мэдээлэх болно.

 

Мөнгөний бодлогын хорооны сүүлийн хуралдаанаар бодлогын хүүг бууруулах саналыг хэлэлцсэн ч бууруулаагүй. Хэрэв тухайн үед хүүг бууруулсан бол өнөөдрийн нөхцөл байдалтай хэр нийцтэй байх байсан бол?

12 дугаар сарын хурлын үед коронавирус гэдэг эрсдэл байгаагүй тул тухайн үед байсан эдийн засгийн мэдээлэл, түүн дэээр үндэслэсэн төсөөлөл дээрээ суурилаад бодлогын шийдвэрийг Мөнгөний бодлогын хорооны хурлаас гаргасан. АНУ, БНХАУ хоороондын худалдааны маргааны эхний үе шат хэлэлцээрт хүрсэн тул 2020 он гараад, Дэлхийн эдийн засгийн чуулганы үеэр ОУВС-гаас танилцуулсан олон улсны эдийн засгийн нөхцөл байдал, цаашдын төсөөлөл ч нэлээд өөдрөг байсан. Гэтэл 1-р сарын сүүлээс нөхцөл байдал нэлээд өөрчлөгдөж, коронавирус дэлхийн эдийн засгийн нэг шинэ эрсдэл, сорилт болж гарч ирлээ. Үүн дээр ямар арга хэмжээ авахаа бусад төв банк, засгийн газрууд одоо хэлэлцэж, шийдвэрээ гаргаж байна. Монголбанк ч мөн адил эдийн засагт үүссэн шинэ нөхцөл байдалд үнэлэлт, дүгнэлт хийгээд шаардлагатай хариу арга хэмжээг авахаар ажиллаж байна.

 

Төв банкны хувьд бодлогын хүүг бууруулахаас өөрөөр ямар арга хэмжээ авч болох вэ? Энэ мэт гадаад хүчин зүйлсийн нөлөөллүүдэд Монгол ямар хариу үйлдэл үзүүлэх хэрэгтэй вэ?

 

Мөнгөний бодлогын арга хэрэгслүүдээр вирусын тархалтыг зогсоох аргагүй ч эдийн засагт үзүүлэх зарим сөрөг нөлөөллийг зөөллөх боломжтой. Коронавируст үзүүлэх хариу үйлдлийг шийдэхийн тулд эхлээд тулгарсан эрсдэл, нөхцөл байдал нь эдийн засагт ямар сувгаар нөлөөлөх вэ гэдгийг тодорхойлох ёстой болно. Тэгж байж, аливаа бодлогын шийдвэрийг гаргахад илүү үндэслэлтэй, хэрэгжилт илүү үр дүнтэй болж чадна. Коронавирус нь үндсэн гурван гол сувгаар эдийн засагт нөлөөлөх эрсдэлтэй. Эхнийх нь дотоодод тогтоосон хөлийн хорио, бизнесийн үйл ажиллагаанд хийсэн зарим хязгаарлалтуудтай холбоотойгоор хэрэглэгчдийн үйл хөдлөл, зарим аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд шууд нөлөөлж, улмаар эдийн засгийн эрэлт болон нийлүүлэлт талд хязгаарлалт үүсгэж буй. Энэ нь богино хугацаанд иргэд, компаниудад хүнд тусч болох ч вирусаас урьдчилан сэргийлэх нь цаашдын эдийн засгийн тогтвортой байдалд зайлшгүй чухал. Дараагийн нэг гол нөлөөлөх суваг нь олон улсад вирус тархаж буйтай холбоотой гадаад улс орнуудтай холбогддог эдийн засгийн харилцааны суваг юм. Өөрөөр хэлбэл, гадаад худалдаа, гаднаас авдаг бизнесийн үйлчилгээнүүд, санхүүжилтүүдэд ямар эрсдэл тулгарах вэ гэдэг асуудал гэсэн үг. Экспорт, импорт, бизнесийн үйлчилгээ, аялал жуулчлал дээр сааралт бий болох дүр зураг байгаа ч том төслүүдийн үйл ажиллагаа хэвийн явж, санхүүжилт нь үргэлжилж байгаа нөхцөлд санхүүгийн урсгал дээр том сөрөг шок орж ирэхгүй болов уу гэсэн хүлээлт бий. Эцэст нь хэрэглэгчид, хөрөнгө оруулагчид, бизнес эрхлэгчдийн цаашдын хүлээлт эдийн засгийн үйл ажиллагааны идэвхжилд чухал нөлөөтэй байх болно. Тэгэхээр эндээс эдийн засгаа тогтвортой байлгахад дан ганц мөнгөний бодлого биш, сангийн бодлого, хувийн хэвшлийн идэвхи санаачилга, иргэдийн оролцоо ч маш чухал гэдэг нь харагдаж байна. Энэ үед ‘бүгд нэг завин дээр сууж яваа’ гэдгийг эдийн засагт оролцогчид бүгд ойлгож, хамтарч ажиллах нь эрсдэлийг хохирол багатай даван туулах гол арга зам болов уу.

 

Инфляци Монголбанкны зорилтот түвшнээс бага хэвээр байна. Одоогийн шинэ нөхцөл байдлын нөлөөллийг авч үзвэл инфляцийн хүлээлт ямар байна вэ?

 

Үнийн тогтвортой байдал хангагдаж, инфляци Төв банкны зорилтот түвшинд хадгалагдана гэсэн хүлээлт хэвээр байгаа. Үнийн түвшний өөрчлөлт эрэлт болон нийлүүлэлтийн хүчин зүйлсээс шалтгаалдаг бөгөөд аль алийг нь төв банк анхааралтай ажиглаж байна. 2019 оны 2 дугаар хагасаас үнэд нөлөөлж байсан эрэлтийн талын хүчин зүйл бага зэрэг суларч эхэлсэн. Уул уурхайн салбарын идэвхжил, төсвийн хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэл, зээлийн үзүүлэлтүүд үүнийг илэрхийлж буй. Нийлүүлэлтийн талын хүчин зүйлсийн хувьд мах, хатуу түлш, шатахууны үнэ сүүлийн 2-3 жилд инфляцийг өсгөх нөлөө үзүүлж байсан бол сүүлийн саруудад энэ нөлөөлөл харьцангуй буурч, тогтворжсон. Коронавирустай холбоотойгоор зарим бараа, бүтээгдэхүүний үнэд өсөлт ажиглагдаж байгаа ч хэрэглээний сагсанд эзлэх жин нь бага учраас инфляцид үзүүлэх нөлөө хязгаарлагдмал. Үйлдвэрлэгчид, аж ахуйн нэгжүүдээс авсан мэдээллээр өргөн хэрэглээний хүнсний бараа, бүтээгдэхүүний нөөц хангалттай тул үнэд огцом нөлөөлөх эрсдэл бага гэж үзэж байгаа. Мөн валютын нөөц 4.3 тэрбум ам.доллартай тэнцэж байгаа нь 9 сарын импортын хэрэгцээг хангах хэмжээ бөгөөд, богино хугацаанд ханшийн савлагаа үүсгэх, импортын барааны үнэд үзүүлэх дамжих нөлөөлөлд эрсдэл учруулахгүй байх боломжтой түвшин юм.

 

Санхүүгийн зуучлалын үйл ажиллагааг тогтвортой байлгахын тулд Монголбанкнаас ямар дэмжлэг үзүүлэх боломжтой вэ?

 

Сүүлийн жилүүдэд Монголбанкнаас санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах, банкны системийн дархлааг сайжруулахад чиглэсэн цогц арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлж ирсэн. Хууль эрх зүйн орчны өөрчлөлтөөс эхлээд олон улсын шинэ стандарт, журмуудыг мөрдүүлэх гэх мэт богино хугацаандаа “гашуун эм” мэт мэдрэгдэхээр боловч дунд урт хугацаандаа эдийн засагт зайлшгүй чухал арга хэмжээнүүдийг авсан. Энэ нь зарим талаар зээлийн өсөлтийг сааруулах нөлөө үзүүлсэн байж болох ч ирээдүйд банкны системийг илүү тогтвортой байлгах, санхүүгийн зуучлалыг хэвийн үргэлжлүүлэх, иргэд, аж ахуйн нэгжүүдэд шаардлагатай санхүүжилтийг тогтвортой нийлүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлнэ гэж харж байгаа.

Ярилцсанд баярлалаа.

Сэтгэгдэл үлдээх

Таны и-мэйл хаягийг нийтлэхгүй. Шаардлагатай талбаруудыг *-р тэмдэглэсэн


Эрх чөлөөний индэр
ЕРӨНХИЙЛӨГЧ АСАН Н.БАГАБА...

Ерөнхийлөгч асан Н.Багаба...

2020-04-17
С.БАЯР ӨӨРЧЛӨГДӨӨГҮЙ Ч МА...

Ерөнхий сайд асан С.Баяр ...

2020-04-17
ӨМГӨӨЛӨГЧ Л.САНЖААСҮРЭН: ...

Цаг хугацаа хэрвээ өөрөө ...

2020-04-17
ТУСГААР ТОГТНОЛЫГ ХӨГЛӨГЧ...

Уулзаж ярилцсан өдөр хоно...

2020-04-17
АНГЕЛА МЕРКЕЛЬТАЙ ЭКО ХОТ...

Майдар бурхан залран ирэх...

2020-04-17
АН-ЫН ИНДЭРИЙН ҮЕИЙНХЭН Б...

Зоригтой, золбоотой улстө...

2020-04-17
Г.АЛТАН: ДАМПУУРСАН “КАПИ...

“Алтжин” группын Ерөнхий ...

2020-04-17
“ЭРДЭНЭС-ТАВАНТОЛГОЙ” ХК-...

Сүүлийн үед Тавантолгойн ...

2020-04-17
ХҮҮХДЭЭ ЯАЖ НОМОНД ДУРТАЙ...

Ном унших: Хүүхдийг номто...

2020-04-17
Хүүхдийн 500 шинэ ном “мэ...

МОНГОЛ ХҮН” хүмүүжлийн ая...

2020-04-17
Ц.ЛОЧИН: МОНГОЛЧУУДЫН МАА...

“Хоймор” булангийн зочноо...

2020-04-17
Гашуунсухайт боомтын шинэ...

Гашуунсухайт боомт нь нүү...

2020-04-17
Б.ТҮМЭНЦЭНГЭЛ: КОРОНАВИРУ...

Монголбанкны Мөнгөний бод...

2020-04-17

Цаг үе
Admin
2020-09-30

Монголын Үндэсний Худалдаа, Аж үйлдвэрийн танхимын 60 жилийн ойг тохиолдуулан Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Х.Баттулга зарлиг гаргаж, баялаг бүтээгчдийн төлөөлөлд төрийн дээд цол, одон медаль гардуулсны дотор “Эрдэнэс-Тавантолгой” ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал...

Admin
2020-09-30

“Эрдэнэс-Тавантолгой” ХК-ийн хамт олон 2020 оны өдрийн ачилтын дээд үзүүлэлтээ тогтоолоо. Тодруулбал, уурхайн  Б болон Г ээлжний хамт олон  2020 оны 9 дүгээр сарын 24-ний  07:00 цагаас 9 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 07:00 цаг хүртэл 1205 тээврийн хэрэгс...

Admin
2020-09-24

Монгол Улсын Засгийн газрын өнөөдрийн /2020.09.23/ ээлжит хуралдаанаар “Эрдэнэс – Тавантолгой” ХК-ийн үйл ажиллагаатай холбоотой хэд хэдэн асуудлыг хэлэлцлээ. Тухайлбал, 1. Тавантолгой-Зүүнбаян чиглэлийн төмөр замын суурь бүтцийн ажлын  санхүүж...

Admin
2020-09-23

Үйлдвэржилтийн бодлогын байнгын хорооны гишүүд 2020.09.22-ны өдөр “Тавантолгой-Зүүнбаян” чиглэлийн 414.6 км төмөр замын бүтээн байгуулалтын явцтай танилцлаа. Одоогоор тус чиглэлийн бүтээн байгуулалтын ажлын газар шорооны ажил 99.6 хувь, хоолойн ажил ...

Admin
2020-09-23

УИХ-ын Үйлдвэржилтийн бодлогын байнгын хорооны дарга Б.Чойжилсүрэн, тус байнгын хорооны гишүүн Т.Энхтүвшин, Т.Аубакир болон Боловсрол соёл, шинжлэх ухаан, спортын байнгын хорооны дарга Ж.Мөнхбат нар 2020 оны 9 дүгээр сарын 22-ны өдөр “Эрдэнэс-Таванто...

Admin
2020-09-23

“Эрдэнэс-Тавантолгой” ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал Б.Ганхуяг болон Монголын  Үндэсний Худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын Ерөнхийлөгч О.Амартүвшин нар Хамтран ажиллах санамж бичгийг 2020 оны 9 дүгээр сарын 21-ний өдөр байгууллаа. Энэхүү санамж бичгийн хүрээн...

Admin
2020-09-21

“Эрдэнэс-Тавантолгой” ХК-ийн өмнөх удирдлагуудтай холбоотой “нүүрсний гэрээнээс зуучлалын хөлс нэрээр ашиг хүртдэг байжээ” гэсэн агуулга бүхий мэдээллийг зарим телевиз, сайт, сошиал сүлжээнд зохион байгуулалтай цацаж буйтай холбогдуулан энэхүү няцаал...

Admin
2020-09-16

“Тавантолгой-Зүүнбаян” чиглэлийн 414.6 км төмөр замын бүтээн байгуулалтад “Тавантолгой төмөр зам” ХХК захиалагчийн хяналт, зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэн ажиллаж байна. Одоогоор тус чиглэлийн бүтээн байгуулалтын ажлын газар шорооны ажил 99.6%, хооло...

Admin
2020-09-16

Эх сурвалж: Гадаад харилцааны яам Монгол Улсын Гадаад харилцааны сайд Н.Энхтайван, БНХАУ-ын Төрийн зөвлөлийн гишүүн, Гадаад хэргийн сайд Ван И нар 2020 оны 9 дүгээр сарын 15-ны өдөр албан ёсны хэлэлцээ хийв. Хэлэлцээний үеэр Гадаад харилцааны сайд на...

Admin
2020-09-16

УРАН БҮТЭЭЛЧДИЙН АНХААРАЛД “Эрдэнэс-Тавантолгой” хувьцаат компанийн 10 жилийн ойд зориулсан дурсгалын эд зүйлсийн загварын уралдааныг зарлаж байна. ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА “Эрдэнэс-Тавантолгой” хувьцаат компанийн 10 жилийн ойн түүхэн амжилт, цаа...

Admin
2020-09-09

Монгол Улсын Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүх болон Эрчим хүчний сайд Н.Тавинбэх, УИХ-ын гишүүн С.Амарсайхан, Улаанбаатар хотын Засаг даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Ж.Батбаясгалан, “Эрдэнэс-Тавантолгой” ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал Б.Ганхуяг ...

Admin
2020-09-09

Коронавирусийн нөхцөл байдал, гадаад зах зээлийн нөхцөл байдлаас шалтгаалан Сангийн яам уул уурхайн салбараас олох орлогын төсөөллөө бууруулсан байна. Энэ оны батлагдсан төсөвт уул уурхайн салбараас нийт 3.19 их наяд төгрөгийн орлого олно гэж тооцоол...

Admin
2020-09-09

Монгол Улсын Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүх энэ сарын 4-ний өдөр Гашуунсухайт боомтод ажиллах үеэрээ нүүрс тээврийн жолооч нарын төлөөлөлтэй уулзсан билээ. Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлийн нүүрс тээвэрлэлт хэвийн үргэлжилж байна. Жолооч нар Засгийн газрын...

Admin
2020-09-04

“Эрдэнэс Тавантолгой” ХК 2019 онд 1 тэрбум ам.долларын борлуулалтын орлоготой ажиллаж хувьцаа эзэмшигчдэдээ анх удаа нэгж хувьцаанд 81 төгрөгийн ногдол ашиг олгохоор болсон.  Ногдол ашгийг өчигдрөөс /2020.09.03/ иргэдийн дансанд шилжиж эхэлсэн....

Admin
2020-09-01

“Эрдэнэс Тавантолгой” ХК 1072 хувьцааны ногдол ашгийн мөнгийг Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төвд бүрэн төвлөрүүлээгүй учраас иргэдийн гарт олгогдохгүй байгаа талаар өмнө нь мэдээлсэн. Тэгвэл тус компанийн зүгээс иргэдэд олгох ногдол ашгийн мөнги...

Их үзсэн


ЕРӨНХИЙЛӨГЧ АСАН Н.БАГАБАНДИ “ОЮУТОЛГОЙ” ХХК-ИЙН САХИУС УУ,
2020-04-17
Тест фото мэдээ
2020-04-19
ӨМГӨӨЛӨГЧ Л.САНЖААСҮРЭН: 15 ЖИЛ НУУЦАЛЖ, МОНГОЛЫН НЭР ХҮНДИЙ
2020-04-17
С.БАЯР ӨӨРЧЛӨГДӨӨГҮЙ Ч МАН ӨӨРЧЛӨГДСӨН ҮҮ
2020-04-17
АНГЕЛА МЕРКЕЛЬТАЙ ЭКО ХОТ ЯРИАД ЕРӨНХИЙЛӨГЧ ТА МАЙДАР ЮМ УУ
2020-04-17

Их сэтгэгдэлтэй


Тест фото мэдээ
2020-04-19
АНГЕЛА МЕРКЕЛЬТАЙ ЭКО ХОТ ЯРИАД ЕРӨНХИЙЛӨГЧ ТА МАЙДАР ЮМ УУ
2020-04-17
С.БАЯР ӨӨРЧЛӨГДӨӨГҮЙ Ч МАН ӨӨРЧЛӨГДСӨН ҮҮ
2020-04-17
ЕРӨНХИЙЛӨГЧ АСАН Н.БАГАБАНДИ “ОЮУТОЛГОЙ” ХХК-ИЙН САХИУС УУ,
2020-04-17
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ Б.ГАНХУЯГ АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН ГАВЬЯАТ АЖИЛТАН ЦО
2020-09-30